Welkom

Rob'S CoachingsPraktijk

Om water anders te laten stromen hoef je niet de rivier te verplaatsen, een steen verleggen in de rivierbedding kan voldoende zijn.

alps, creek, brook-6545561.jpg

Een veel gebruikte en sprekende metafoor, bij veel mensen ongetwijfeld bekend en herkenbaar. En zo waar, immers na het verleggen van een steen zal het water nooit meer zo stromen als daarvoor, een patroon wordt doorbroken. De vraag is natuurlijk, hoe wil je dat het water gaat stromen? Welke steen moet je verleggen om dat te bereiken? Hoe weet je dat het stroomt zoals je wilt als je de steen eenmaal hebt verlegd?  Als dat niet zo is, wat dan?  Ons leven is de rivier en kunnen we de omstandigheden daarin zien als de stenen in de bedding. Veel liggen goed, die laat je daarom liggen of zijn te groot om te verleggen, ook al zou je dat willen. Ze markeren de route waarlangs je leven loopt en zijn veelal bepalend voor de patronen in je bestaan. Vaak is het ook niet nodig om de grote stenen te verleggen en kan het verplaatsen van een kleine steen al voor grote verandering zorgen. Kleine veranderingen in onze omstandigheden, gedrag en/of keuzes kunnen veel teweeg brengen, ze kunnen zomaar tot een stroomversnelling leiden als het ware of juist zorgen dat je daar weer uitkomt wanneer je daar ongewild in terecht gekomen bent.

Coaching kan helpend zijn om er achter te komen welke stenen goed liggen, welke je wilt verleggen en hoe je dat zou kunnen doen. Coaching kan je helpen om naar je eigen omstandigheden te kijken en te ontdekken welke patronen op welke manier bepalend zijn in je leven. Coaching draagt geen oplossingen aan, wel kan een coach met je kijken welke omstandigheden in jou leven je wilt veranderen en je helpen om daarbij passend gedrag en/of keuzes te vinden. Coaching kan je helpen om in jouw leven de rivier zo te laten stromen zoals jij wilt.

Coaching helpt je om werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken en op deze wijze persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het stelt je in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven die je een leven lang kunt inzetten.

Coaching is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Bedenk wel dat coaching, net als alle andere vormen van hulpverlening, geen kant en klare oplossingen biedt. Wel kan het je leren om naar je eigen omstandigheden te kijken en te ontdekken welke patronen, gedrag en/of keuzes op welke manier bepalend zijn in je leven. Jij en ik gaan samen kijken naar wat er zich in jouw leven voordoet, wat je hierin wilt veranderen en welk gedrag en/of keuze daarbij passend is. Op die manier helpt coaching om jouw rivier te laten stromen zoals jij wilt.