Het Coachen

Hoe ziet een coachsessie er uit?

Rob Meijer
Wat is coaching?

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach zijn cliënt (ook wel coachee genoemd) gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. De coach en de coachee nemen beiden hun verantwoordelijkheid voor het proces. De coachee krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis en (eventueel) op de kennis van de coach. Op deze manier wordt de coachee bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

De indeling van het coachgesprek is afhankelijk van de coach. Vaak start het gesprek met het evalueren van de afgelopen weken. Zijn er belangrijke dingen gebeurd die te maken hebben met jouw coachvraag? Hoe ging je daar mee om? Merk je al vooruitgang? Indien huiswerk is meegegeven wordt dit besproken wat vaak gepaard gaat met reflectie. Tijdens het gesprek wordt er aan een opdracht gewerkt die inzichten geeft of helpt bij het krijgen van nieuwe vaardigheden. Meestal geeft de coach een praktische opdracht mee naar huis zodat je ook buiten de gesprekken om bezig bent met jouw coachvraag, waardoor je meer uit het coachtraject zult halen. Een coachsessie duurt doorgaans 1 uur of 1,5 uur, dit spreek je van te voren af met de coach. De gesprekken vinden vaak binnen plaats. Echter zijn er ook coaches die aan wandel coaching doen. Het gesprek vindt dan buiten in de natuur plaats wat stimulerend kan werken om helder na te denken.

Coaching helpt je om werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken en op deze wijze persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het stelt je in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven die je een leven lang kunt inzetten.

Coaching is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.