MIJN WERKWIJZE

Iedere verandering begint met verlangen, inzicht en bewustzijn. Mensen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zij zoeken in hun leven naar een balans tussen wie ze zelf zijn en de wereld om hen heen. Het zoeken naar die balans levert allerlei vragen op en leidt uiteindelijk tot verandering of verdieping van het leven

Rob Meijer

Na het verkrijgen van inzicht en bewustzijn over jezelf en de mensen om jou heen, is het tijd om te onderzoeken wat jouw diepste wensen en verlangens zijn. Met andere woorden; wat wil ik, waar wil ik naar toe? Dat is een heel belangrijk thema, want de ‘wil’ is de menselijke scheppingskracht en daarmee onmisbaar om in je leven doelen te realiseren. Zonder ‘wil’ ben je stuurloos!

DE KENNISMAKING:

Een coachingstraject begint bij mij altijd met een vrijblijvend (gratis) kennismaking. Dit is een oriënterend gesprek waarin we elkaar wat leren kennen en jij de gelegenheid krijgt om te beslissen of je samen met mij het traject in wilt gaan. Tijdens dit gesprek verkennen we ook alvast jouw coachvraag: wat maakt dat je de stap hebt gezet tot coaching? Tevens bespreken we wat jij uit jouw coachtraject wilt halen en stellen we hiervoor doelen op.

HET NASTREVEN VAN DOELEN:

Wanneer je ervoor kiest jouw coachingstraject samen met mij te doen, beginnen we met verkennen waarmee je aan de slag zou willen (jouw persoonlijke doelen), gaan we ontdekken wat voor jou de gewenste (ideale) situatie is en via welke weg jij deze kunt bereiken. Vervolgens stellen we een realistisch en passend plan van aanpak op, dat jij in praktijk gaat brengen. Gedurende het coachingstraject werk je op twee manieren aan jouw doelstellingen en de bijbehorende competenties: ten eerste door middel van onze gesprekken, het doen van reflectie-oefeningen en maken van opdrachten. Ten tweede is er hetgeen jij in praktijk gaat brengen en wij dan in jouw volgende coachingssessie bespreken.

DE EVALUATIE:

Tijdens ons laatste gesprek reflecteren we op het gehele coachingstraject en het proces. We bespreken hoe ver je bent gekomen, of jouw doelen zijn behaald en wat je eventueel nog wilt aanpakken in de toekomst. Tevens plannen we nog een follow-up gesprek dat na verloop van tijd zal plaatsvinden. Dit is bedoeld om te bespreken hoe het dan met je gaat. DE GESPREKKEN IN AANTAL, FREQUENTIE EN DUUR:
Gemiddeld kent een coachingstraject (afhankelijk van de doelstellingen) tussen de vijf en tien gesprekken. Deze gesprekken vinden meestal om de twee weken plaats en duren tussen de één en anderhalf uur. We bepalen in overleg wat er het beste bij jou past. Ik heb thuis een aparte ruimte om de coaching te doen, maar als jij beter gaat bij praten tijdens een wandeling dan kan dat ook.

Hoe gaat een coachsessie in z’n werk?

Als we het kennismakingsgesprek hebben gehad en jij ervoor kiest met mij het coachingstraject in te gaan, volgen de (meestal tweewekelijkse) gesprekken. Deze kennen op hoofdlijnen een vaste opbouw.

We beginnen met het evalueren van de afgelopen weken. Misschien zijn er belangrijke dingen gebeurd die te maken hebben met jouw coachvraag. Dan praten we over hoe jij daarmee bent omgegaan en of je al vooruitgang bemerkt. Soms kan het zijn dat jij je juist amper met de coachvraag hebt beziggehouden doordat er zich in jouw leven bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan of om andere redenen. Dit is ook van belang om te bespreken.

Het kan zijn dat je in het vorige gesprek huiswerk hebt meegekregen. Dan nemen we dit door. Daarbij praten we over wat je bevindingen hierbij waren, hoe het voor je was om ermee bezig te zijn en gaan we wat dieper op de zaken in.

Tijdens het gesprek wordt gewerkt aan een opdracht die jou meer inzichten geeft of helpt bij het opdoen van nieuwe vaardigheden. Hieruit komt vaak een praktische opdracht voort, die je mee naar huis krijgt en maakt dat jij ook buiten de gesprekken om bezig bent met jouw coachvraag. Dit helpt je om meer uit het coachingstraject te halen.